De toegevoegde waarde van accountantscontrole voor uw organisatie

Heeft u geen idee wat precies de toegevoegde waarde van accountantscontrole voor uw organisatie is?
Of heeft u geen idee wat accountantscontrole voor uw organisatie betekent?
Hoe we het ook noemen: Accountantscontrole, Assurance of Audit. Het doel is om zekerheid te verstrekken bij uw financiële verantwoording.

Wij helpen organisaties met audit en assurance vraagstukken door hen te koppelen aan ervaren professionals, die grotendeels zelf het werk uitvoeren.

Vanuit het ambacht leveren wij een bijdrage aan de inrichting van uw (financiële) organisatie en beheersingsprocessen. Dit alles om de business en finance functies binnen uw organisatie te harmoniseren.

Geïnteresseerd in wat wij voor u kunnen betekenen?

Offerte accountantscontrole aanvragen

Ervaren professionals die zelf het werk uitvoeren

Ervaren professionals die zich hebben verenigd in één community zijn aangesloten als zelfstandig ondernemer en kunnen zich daardoor prima inleven in de dagelijkse dilemma’s van bestuurders.

TIC Assurance is facilitator voor een community van zelfstandige werkende accountants die zich hebben verenigd om op een juiste wijze invulling te geven aan de kwaliteitsbeleving zoals organisaties en ondernemingen die beleven. Daardoor hebben wij een andere visie op de manier waarop een jaarrekeningcontrole moet worden uitgevoerd. Uiteraard willen wij ook compliant zijn aan de regels die op ons als organisatie van toepassing zijn, echter wij zijn van mening dat het mogelijk is om op een andere wijze invulling te geven aan het controleproces.

Meer weten?

Benieuwd naar de toegevoegde waarde van accountantscontrole door TIC Assurance voor uw organisatie? Laat uw gegevens achter en wij nemen contact op voor een offerte en kennismaking

Offerte accountantscontrole aanvragen

Geen ‘one size fits all’ aanpak

Door vanuit de basis te kiezen voor een heldere werkwijze die specifiek is toegesneden op de organisatie die gecontroleerd wordt, is het mogelijk om tot een heldere aanpak te komen. Maar dat niet alleen. Ook de inzet van moderne technieken, specialistische kennis, een gemiddeld hoger senioriteitsniveau en een andere invulling van de natuurlijke adviesfunctie leiden tot een audit die waarde toevoegt aan uw organisatie.

Wij hanteren reële tarieven voor zelfstandig werkende accountant, zo nodig geassisteerd door gekwalificeerde zelfstandige assistenten, waar een heldere opslag bij komt voor het opzetten, het onderhoud en de kwaliteitscontrole door TIC Assurance.

Bent u nog steeds aan het lezen dan is ons concept wellicht ook voor u interessant.

Focus op Audit & Assurance

TIC Assurance richt zich primair op Assurance. De jaarrekeningcontrole/financial audit is derhalve een specialisme. Waar traditionele accountantskantoren zich overwegend richten op integrale dienstverlening, van Fiscaal tot Corporate Finance, kiezen wij voor een primaire focus op Audit & Assurance.

Hierbij is het bijvoorbeeld van belang in welke ‘levensfase’ uw organisatie zich bevindt. Vanuit een bedrijfskundig perspectief zijn diverse modellen beschikbaar die dit in kaart kunnen brengen. De mogelijkheden voor uw organisatie om zich verder te ontwikkelen zijn bijvoorbeeld af te lezen aan de ‘levensfase’ en de wijze waarop uw organisatie is ingericht. Daarom is dit voor de audit ook het vertrekpunt.

Data-analyse als backbone

Juiste toepassing van data-analyse zorgt voor een beter inzicht in uw bedrijfsprocessen en de realisatie van uw doelen. Wij willen graag bijdragen aan het succes van uw organisatie met behulp van data-analyse en data-visualisatie.

In onze organisatie is sprake van een heldere positionering van de zelfstandige associate als eerstverantwoordelijke voor de controle, echter wel met de verplichting tot verantwoording aan TIC Assurance betreffende de kwaliteit van de uitgevoerde controlewerkzaamheden.

De mogelijkheden voor het benutten van de kennis van de gehele organisatie is door de opzet als community voldoende aanwezig. Hiermee kunnen wij specialistische kennis bundelen en inzetten waar dit nodig is.

Direct een offerte aanvragen van een professional

Benieuwd naar de meerwaarde van een audit door TIC Assurance voor uw bedrijf? Heeft u behoefte aan zekerheid bij uw financiële verantwoording.

Laat uw gegevens achter en wij nemen contact met u op voor een kennismaking en prijsopgave