Independence by nature

TIC Assurance wil de beste en meest aantrekkelijke onafhankelijke community voor controlerende RA’s van Nederland zijn. Wij verbinden zelfstandige RA-professionals en bieden hen een kwaliteitsstelsel en instrumentarium dat ze in staat stelt om een hoogwaardige audit te leveren tegen aantrekkelijke condities, met een maximale mate van gefundeerd inzicht en onafhankelijkheid.

Wij geloven dat veel van de problematiek waarop controleaccountants worden aangesproken, resulterend in steeds meer regels en maatregelen vanuit de maatschappij, voorkomen kan worden door een transparante organisatieopzet met logische eenduidige verantwoordelijkheden en veel meer zelfwerkzaamheid door de verantwoordelijke accountants. Basis vormt een heldere afgrenzing tussen cliënt, controlerend accountant en de organisatie waar de registeraccountant gebruik van maakt, zonder nevenbelangen op elk van deze niveaus. Zij menen dat hierdoor het controlevak aantrekkelijker wordt voor de uitvoerende accountants, meer waarde toevoegt voor cliënten en maatschappelijk aan vertrouwen wint.

Onze kernwaarde is een oprechte interesse in de organisatie van cliënten en de mensen die daarin functioneren. Ervaren RA-professionals met een brede blik, zelf ondernemer, kijken naar andere ondernemers. Centraal daarin het stelsel van beheersingsmaatregelen. Wij hebben passie om de beheersingsorganisatie te willen begrijpen en daarover te oordelen en te adviseren; onafhankelijk, objectief en zonder bijbedoelingen. Dit met begrip voor de omstandigheden, maar met duidelijke grenzen vanuit de invulling van het maatschappelijk belang.

TIC Assurance B.V. – 66278678

NL 84 RABO 0310718546

Het team

Jan Borger

Publiciteit

Grub voor accountants

“Jan Borger, registeraccountant, (mede)initiatiefnemer en directeur van TIC Assurance, helpt accountants om zelfstandig en onafhankelijk te ondernemen. Waarbij hij vooral let op kwaliteit en ‘echte voldoening in het controlevak’. Met welke achterliggende gedachte is hij TIC Assurance gestart, en hoe past Grub in die filosofie?” Lees meer

Accountant.nl

“Steeds meer kleine accountantskantoren geven hun controlevergunning op, waardoor ruimte ontstaat voor nieuwe initiatieven die het controlewerk uitvoeren voor de kleinere kantoren. Een van de oprichters van TIC Assurance, Jan de Rooy, zegt dat TIC een ‘facilitator’ wil zijn voor kantoren die een combinatie van accountantscontrole en advies willen blijven bieden.” Lees meer

Novak

“Kleinere kantoren besteden het controlewerk uit aan TIC Assurance, het huidige controlepersoneel kan eventueel worden ingezet en ‘associates’ kunnen zich (eventueel parttime) aansluiten, zonder dat daarbij direct alle omzet wordt overgedragen, zoals bij een fusie of overname.” Lees meer

Meer weten?

Benieuwd naar de meerwaarde van een audit door TIC Assurance voor jouw bedrijf? Of ben je professional en benieuwd naar wat de TIC community jou te bieden heeft? Wij horen graag van je.

Contact