Kwaliteitsborging

Kwaliteit bieden is ook kwaliteit borgen.
Lees hier hoe wij dat doen

AFM & ISO

Wta-vergunning (AFM)

TIC Assurance beschikt over een Wta-vergunning van de AFM. Deze vergunning zorgt ervoor dat TIC Assurance bevoegd is om wettelijke controles uit te voeren, om de kwaliteit van de controles te toetsen en om hierover een oordeel af te geven.

De Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) is bedoeld om externe accountants goede wettelijke controles te laten uitvoeren en ervoor te zorgen dat de accountantsorganisaties waarvoor zij werken de juiste maatregelen nemen om de kwaliteit te waarborgen.

Lees meer via deze links:

kwaliteit Wta vergunning AFM

ISO 27001 

Wij beseffen ons terdege dat we met (potentieel) gevoelige informatie werken. Daarom ook stellen wij hoge eisen aan onze leveranciers en moeten zij voldoen aan strenge kwaliteitseisen.

Onze digitale omgeving en de software die wij gebruiken wordt beheerd door onze ISO 27001-gecertificeerde ICT-partner. ISO 27001 is een wereldwijd erkende norm op het gebied van informatiebeveiliging. De ISO 27001 certificering geeft garantie dat de organisatie voldoet aan alle eisen rondom informatiebeveiliging.