Data-analyse

Beter inzicht in bedrijfsprocessen met behulp van
data-analyse en data-visualisatie.

Data-analysis by nature

Data-analyse en data-visualisatie

Juiste toepassing van data-analyse zorgt voor een beter inzicht in jouw bedrijfsprocessen en levert daarmee een bijdrage aan het optimaliseren van de activiteiten en de realisatie van jouw doelen. Wij willen graag bijdragen aan het succes van jouw organisatie met behulp van data-analyse en data-visualisatie.

Data-analyse is het ontdekken van patronen, afwijkingen, inconsistenties, en het onttrekken van andere nuttige informatie over het object van het onderzoek door middel van analyse, modellering en visualisatie met het oog op de planning of het uitvoeren van de opdracht.

data-analyse data-visualisatie

Data-Analyse en data visualisatie gaan vaak hand-in-hand. Toch is sprake van een belangrijk onderscheid. Data-analyse, waaronder data extractie, data transformatie en data validatie is een proces dat voorafgaat aan de visualisatie. Dit wordt ook wel omschreven als ETL (Extraction, Transformation and Load). De visualisatie is feitelijk een grafische weergave van de bewerkte data. Voor de betrouwbaarheid is het ‘analyse deel’ van cruciaal belang.

Door gebruik te maken van speciale software wordt de integriteit van de data gewaarborgd en is herleidbaar welke bewerkingen op de data zijn verricht. Hiermee kan de data ten opzichte van de bron geverifieerd worden. Met behulp van ontwikkeling van specifieke scrips die toegespitst zijn op de data van jouw organisatie is het mogelijk om op eenvoudige wijze de extractie te herhalen.

Technologie kan bijdragen aan een hogere kwaliteit en kan daarmee essentieel worden voor de controle. Dat dit gepaard gaat met een wijziging van de inhoud van het vak is inherent. Een verschuiving van systeem- naar gegevensgerichte controle-aanpak is aannemelijk, aangezien de techniek het mogelijk maakt om bestanden volledig te beoordelen in plaats van deelwaarnemingen. Bijvoorbeeld voor het bepalen welke eigenschappen van journaalboekingen indicatoren kunnen zijn voor een risico van fouten of fraude. In zo’n geval is het mogelijk om alle boekingen te analyseren en de informatie die je hiermee wint kan ingezet worden om ongebruikelijke boekingen te ontdekken.
Het ontdekken van relevante patronen in de data welke dienen voor het doen van nader onderzoek maakt het mogelijk om een betere risicoanalyse uit te voeren, wat kan resulteren in een betere basis voor de werkwijze van de controle’

(Stuurgroep Publiek belang, 2019).

data-analyse data-visualisatie