Accountantsverklaring

Je hebt een accountantsverklaring nodig
en bent hiervoor op zoek naar een controlerend accountant.

Ik heb een accountantsverklaring nodig

Accountantsverklaring

Beslissingen binnen de organisatie wil je nemen op basis van juiste informatie. Dit geldt ook voor de financiële informatie waarmee een jaarrekening wordt samengesteld.

Jij hecht waarde aan zekerheid van cijfers en daarom bieden wij deze zekerheid. Met meer dan 150 jaar ervaring in controle van jaarrekeningen helpen wij met het inrichten en de beheersing van (financiële) processen, zodat dat jouw cijfers aantoonbaar juist zijn. We verzorgen diverse soorten accountantsverklaringen naar gelang de behoefte, het nut en de noodzaak voor jouw organisatie.

Accountantsverklaring

Voor en door ondernemers 

Jij wilt je richten op dat wat je het liefst doet: ondernemen. Dat beseffen wij ons goed. Met onze zeer ruime ervaring in de controlepraktijk en ondernemerschap weten wij namelijk wat het inhoudt om een organisatie te besturen en welke keuzes hierbij gemaakt worden.
Daarom voeren wij controles zo efficiënt mogelijk uit, waarbij jij niet lastig wordt gevallen met overbodige vragen.

Specialist in jouw branche

Werken met iemand die bekend is met het reilen en zeilen binnen jouw branche is wel zo prettig. Wij regelen dit. Afhankelijk van de sector en jouw organisatie is er altijd een match te maken met een van de accountants uit onze community. Deze professionals zijn specialisten en beschikken over specifieke branchekennis en -ervaring.

Plan een persoonlijke kennismaking

Persoonlijk contact brengt wat ons betreft meer dan het lezen van een website kan doen.

We komen dan ook graag met je in contact. Plan het hiernaast snel en eenvoudig in. Ik spreek je graag!

Inspirerende groet,

Aukje Westerbeek

Aukje Hahné-Westerbeek

Pragmatische controle

Wij richten ons op de risico’s die voor jouw organisatie relevant zijn. Audit op maat, zonder ballast en wederzijds gedragen. Ook waar de accountantscontrole verplicht is. Want ieder bedrijf heeft haar eigen uitdagingen. Dit is voor ons het vertrekpunt en de controle wordt hierop gespecificeerd.

Inzicht door data-analyse

TIC Assurance draagt bij aan de realisatie van jouw doelen: een controle gericht op het optimaliseren van de activiteiten, processen en systemen van jouw organisatie.

Realiseerbaar door op data te richten. Wij geloven namelijk dat data-analyse en -visualisatie bijdragen aan een beter begrip van de onderneming. Door de toepassing hiervan zijn wij effectief en in staat om juiste aanbevelingen te geven.

Accountantsverklaring
Accountantsverklaring

Focus op kwaliteit door onafhankelijkheid

Wij richten ons louter op controle. Hierdoor zijn we onafhankelijk en kunnen we een beleid van kwaliteit voeren, waarbij de aandacht uitgaat naar de ontwikkeling van de competenties van onze professionals op het gebied van Audit & Assurance.

Door deze focus zijn wij in staat om efficiënt en effectief controleopdrachten uit te oefenen. Onafhankelijkheid zorgt voor toegevoegde waarde: een objectief advies op het gebied van organisatieontwikkeling, risicomanagement en of er voldaan wordt aan wet- en regelgeving.