Quality by nature

De organisatiestructuur van TIC Assurance herstelt en waarborgt de traditionele rol van de accountant als meedenkend geweten van eigenaren en management.

Kwaliteit wordt wel omschreven als het voldoen aan de gebalanceerde eisen en verwachtingen van alle betrokken belanghebbenden. Waar de eisen van het maatschappelijk verkeer de norm zijn voor de kwaliteit van de controle door accountants, is het voor ons type organisatie vrijwel onmogelijk een juiste afgrenzing te maken.

Wel menen wij dat onze organisatieopzet, met een eenduidige afgrenzing tussen participanten en hun taken en bevoegdheden, een inherente bijdrage vormt voor gevraagde kwaliteit in de uitvoering. Bovendien geven wij uiteraard invulling aan maatregelen en toetsen die geacht worden bij te dragen aan kwalitatief hoogwaardige dienstverlening.

Privacyverklaring TIC Assurance B.V.
ISO 27001 informatiebeveiliging